ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ

2.1. Основними завданнями обласних представництв ОГФ України відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»  є:

2.1.1. у сфері охорони громадського порядку:

  • надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам,
  • інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця зосередження злочинних угруповань;
  • сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;

2.1.2. у сфері охорони державного кордону:

  • надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби  у виявленні та затриманні осіб, які порушили або намагаються порушити державний кордон чи вчиняють інші протиправні дії на державному кордоні;
  • сприяння військовослужбовцям Державної прикордонної служби в охороні державного кордону;
  • здійснення контролю за дотриманням режиму державного кордону і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, забезпечення разом з ними пропуску громадян до місць відпочинку і роботи; надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби у виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної діяльності на державному кордоні, і вжиття заходів для їх усунення;
  • участь у заходах Державної прикордонної служби з профілактики порушень або спроб порушення державного кордону і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, незаконного переміщення через державний кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншого майна;

2.1.3. у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

  • надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;
    • участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку в зонах виникнення надзвичайних ситуацій.

 

                               VІ. СТАТУТНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА

6.1. Фізичні представники ГФ України зобов’язані:

6.1.1. брати активну участь в охороні громадського порядку і державного кордону, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобіганні їм;

6.1.2. під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону мати особисте посвідчення, формений одяг та нарукавну пов’язку представника формування затвердженого на конференції зразка;

6.1.3. доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Державної прикордонної служби, штабу формування або громадського пункту охорони порядку осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою його припинення (якщо вичерпано інші заходи впливу), встановлення особи порушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення (якщо складання протоколу є обов’язковим);

6.1.4. надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

6.1.5. представники ГФ України під час виконання своїх обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону після обов’язкового пред’явлення посвідчення представника формування мають право:

6.1.6. вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів, додержання режиму державного кордону;

6.1.7. у разі виникнення підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що засвідчують їх особу;

6.1.8. разом з працівниками органів внутрішніх справ та військовослужбовцями Державної прикордонної служби затримувати і доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Державної прикордонної служби, штабу формування або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам представника формування і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення;

6.1.9. складати протоколи про адміністративні правопорушення;

6.1.10. входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень для переслідування правопорушника;

6.1.11. входити у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій та оглядати транспортні засоби;

6.1.12. у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам, крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставки до лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової медичної допомоги;

6.1.13. у разі порушення водіями автотранспорту Правил дорожнього руху, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп’яніння, до подальшого керування транспортними засобами;

6.1.14. під час виконання обов’язків представника ГФ України використовувати за власним бажанням свій або інший приватний транспортний засіб;

6.1.15. застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

VІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО

ВПЛИВУ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

7.1.Фізичні представники ГФ України під час спільного виконання з працівниками органів внутрішнім справ, прикордонниками покладених на них завдань з охорони громадського порядку і державного кордону мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

7.2. Про намір застосувати силу і спеціальні засоби представники формування повинні попередити осіб, проти яких здійснюватиметься (якщо це можливо в ситуації, що склалася). Без попередження фізична сила і спеціальні засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю представника ГФ України, іншого громадянина, працівника органів внутрішніх справ, прикордонника.

7.3. Не дозволяється застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, представників ГФ України, працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців Державної прикордонної служби, або збройного нападу чи збройного опору.

7.4. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу або спеціальних засобів представники ГФ України не можуть перевищувати міри, необхідної для припинення правопорушення, а також зобов’язані звести до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров’ю правопорушника та інших громадян.

7.5. Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів, представники ГФ України повинні негайно сповістити відповідні органи внутрішніх справ і прокуратури, підрозділи Державної прикордонної служби.

7.6. Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також спеціальних засобів тягне за собою відповідальність згідно із чинним законодавством.

7.7. Представники ГФ України, які мають дозвіл органу внутрішніх справ на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони,  вправі під час виконання своїх обов’язків застосовувати власні або видані їх спеціальні засоби для:

7.7.1. самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров’ю;

7.7.2. припинення групових порушень громадського порядку та державного кордону;

7.7.3. відбиття нападу на будівлі, приміщення державних і громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян та їх особисту власність;

7.7.4. затримання і доставку до органу внутрішніх справ, підрозділу Прикордонної служби, громадського пункту охорони порядку осіб, які вчинили адміністративні правопорушення чи злочин, продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опір;

7.7.5. припинення опору працівникам органів внутрішніх справ та військово­службовцям Прикордонної служби, іншим особам, які виконують службові або громадські обов’язки з охорони громадського порядку і державного кордону та боротьби зі злочинністю.

7.8. Представникам ГФ України забороняється під час виконання своїх обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числі мисливську, яка згідно із законодавством перебуває в їх особистому користуванні.

 

Login