ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА

Затверджено рішенням

Верхньодніпровської міської ради

№ 94-5-У від „05” вересня 2006р.

 Правила благоустрою міста Верхньодніпровська

I. Загальні положення.

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, Закону України „Про відходи”, Закону України „Про рослинний світ”, Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених Наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 29.06.94 р. №70, інших нормативних актів, з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращання санітарного стану, збереження об’єктів благоустрою та зелених насаджень у місті Верхньодніпровську.

1.2. Правила регулюють права, обов’язки та обмеження учасників правовідносин у галузі благоустрою території міста, містять загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких наступає відповідальність, згідно діючого законодавства.

1.3. Учасниками правовідносин з питань благоустрою, згідно з цими Правилами, є керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.4. Правила публікуються в газеті «Придніпровський комунар» та Верхньодніпровська міська рада забезпечує населенню вільний до них доступ.

1.5. Зміни до даних Правил можуть бути внесені у зв’язку зі зміною законодавства України та за рішенням міської ради, що не суперечить чинному законодавству.

1.6. Контроль за дотриманням цих Правил та координація дій відповідних посадових осіб, пов’язаних з їх виконанням, здійснюється виконавчим комітетом Верхньодніпровської міської ради та відповідними службами району.

 

ІІ. Елементи благоустрою.

2.1. Елементами благоустрою міста Верхньодніпровська є :

1) покриття площ, вулиць, тротуарів, проїздів, алей, пішохідних зон;

2) зелені насадження уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах та інших об’єктах благоустрою загального користування;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та реклами;

5) обладнання (елементи) дитячих спортивних майданчиків;

6) малі архітектурні форми;

7) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

 

IIІ. Організація благоустрою міста.

3.1. Організацію благоустрою міста забезпечують рішення Верхньодніпровської міської ради, виконкому міської ради відповідно до повноважень, установлених законом.

3.2. Рішення Верхньодніпровської міської ради та виконкому міської ради щодо благоустрою території є обов’язковим для виконання всіма учасниками правовідносин з питань благоустрою.

3.3. Благоустрій території житлової та громадської забудови.

Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території, відповідно до затвердженої містобудівної документації та Правил благоустрою міста Верхньодніпровська.

3.4. Забезпечення благоустрою території підприємств, установ та організацій.

3.4.1. Підприємства, установи, організації міста забезпечують благоустрій ділянок, наданих їм на правах власності чи користування.

3.4.2. Підприємства, установи, організації, які розміщені на території об’єкта благоустрою, утримують закріплену за ними територію та беруть пайову участь в утриманні цього об’єкту.

3.4.3. Підприємства, установи, організації утримують закріплені за ними території в належному стані самостійно чи на умовах договору з балансоутримувачем.

3.5. Утримання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків.

3.5.1. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку чи громадянами (співвласниками будинку) самостійно.

3.6. Благоустрій присадибної ділянки.

3.6.1. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки, який забезпечує її відповідний санітарний стан та належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної земельної ділянки.

3.6.2. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщено житлові будинки, господарські споруди, що взяті на облік як безхазяйні, проводиться за кошти міського бюджету.

3.7. Охорона та утримання зелених насаджень.

3.7.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста Верхньодніпровська під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

3.7.2. Утримання та відновлення зелених насаджень в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, в тому ж числі видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються власником цих об’єктів чи користувачами земельних ділянок з обов’язковим погодженням виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради щодо виду робіт.

3.7.3. Знесення та пересадка дерев, чагарників, газонів, квітників (далі — зелені насадження) може здійснюватись лише при наявності спеціального дозволу (ордеру), який видається після обстеження зелених насаджень спеціалістами відповідних служб. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень суттєво загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб, з обов’язковим письмовим повідомленням виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради до початку проведення робіт.

3.7.4. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:

1) щодо насаджень, які відносяться до комунальної власності — на Верхньодніпровську міську раду та балансоутримувача об’єкту, при інших формах власності — на землевласників і землекористувачів;

2) на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень — на власників (орендарів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я, які розташовані у житлових районах;

3) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах -на ці підприємства;

4) на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт — на керівників організацій, котрим відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій;

5) на пустирях, берегах водоймищ та річок — на керівників прилеглих підприємств;

6) на приватних садибах і прилеглих ділянках — на їх власників.

3.8. Поводження з відходами.

3.8.1. Поводження з відходами, в тому числі з побутовим сміттям, здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства.

3.8.2. Розміщення відходів та сміття здійснюється лише в спеціально відведених місцях (урнах та контейнерах). Контейнери для сміття використовуються для розміщення лише побутового сміття, розміщення в контейнерах іншого сміття (листя та гілля дерев, відходів тваринництва та огородництва, побутові прилади, меблі та ін) та за межами контейнерних майданчиків — забороняється.

3.8.3. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів/сміття, на території міста, за межами земельних ділянок наданих в користування чи переданих у власність, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об’єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

3.8.4. Вивезення відходів та сміття здійснюється підприємствами, які надають послуги в сфері поводження з відходами, відповідно до затверджених графіків вивезення відходів та сміття. Відповідальність за стан контейнерів, контейнерних майданчиків, місць забору сміття, прилеглої до них території, якість надання послуг з вивезення відходів, сміття та порушення графіку їх вивезення, покладається на підприємства, які надають послуги в сфері поводження з відходами.

 

ІУ. Права та обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою

4.1. Учасники правовідносин у галузі благоустрою мають право:

1) на безпечне для життя і здоров’я користування об’єктами благоустрою;

2) брати участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на покращення стану благоустрою міста;

3) отримувати в установленому законом порядку інформацію щодо перспектив розвитку території міста та об’єктів благоустрою;

4) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

5) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міста або призводять до її нецільового використання;

6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи.

4.2. Учасники правовідносин у галузі благоустрою зобов’язані:

1) здійснювати благоустрій відповідних територій за затвердженими у встановленому порядку проектами та технологіями, які передбачають забезпечення естетики і дизайну міського середовища, сучасних вимог щодо механізованого прибирання й утримання дорожніх покриттів;

2) постійно утримувати в належному санітарному стані території приватних, орендованих земельних ділянок, прилеглі до них території від межі відведеної земельної ділянки до проїжджої частини вулиці, а у випадках коли відведена земельна ділянка не межує з проїжджою частиною вулиці або коли відстань до проїжджої частини вулиці значна — на відстані 5 м (для малих об’єктів) та 10 м (для великих об’єктів: заводи, підприємства та такі інші) від межі відведеної земельної ділянки;

3) утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди території; своєчасно й якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання малих архітектурних форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою, інженерних мереж та спецспоруд по обслуговуванню цих мереж;

4) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

5) постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з архітектурним відділом та міськвиконкомом;

6) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд лише на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордеру на виконання цих робіт;

7) розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносіїв, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою, паркувати автотранспортні засоби на території міста у встановленому порядку;

8) при організації вуличної торгівлі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення;

9) лише за наявності дозволу міськвиконкому та відповідних служб проводити земельні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, суворо дотримуватися вимог проекту організації будівництва; своєчасно й якісно проводити благоустрій території після закінчення цих робіт;

10) забезпечувати вивезення твердих побутових, негабаритних відходів, харчових відходів, та рідких нечистот шляхом укладання угод із суб’єктами господарювання, які надають послуги в сфері поводження з відходами;

11) забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття і твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх у належному санітарно-технічному стані;

12) не допускати прокладання теплопроводів, водопроводів та інших інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією стічних вод;

13) забезпечувати виконання планових і аварійних робіт лише за дозволом (ордером) міськвиконкому, дотримуючись при цьому всіх вимог та умов, зазначених у дозволі;

14) утримувати власні зелені насадження (посадка, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур’янами, полив зеленої зони і газонів) та здійснювати належний догляд за ними власниками або орендарями за рахунок власних коштів, а саме :

— виконувати регулярне косіння газонів, вживати заходів по боротьбі з карантинними та іншими бур’янами, особливо з амброзією;

— протягом року вживати необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень;

— вирізати сухі та поламані гілки; проводити знесення сухостійних дерев, чагарників після отримання відповідного дозволу;

15) власними силами або шляхом укладання угод із суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері надання комунальних послуг, постійно утримувати проїжджі частини вулиць, площ, тротуарів у належному санітарному та технічному стані; взимку, під час ожеледиці, посипати їх посипним матеріалом і очищати від снігу, вивезення снігу здійснювати у спеціально відведені місця;

16) проводити своєчасне відновлення зовнішнього виду малих архітектурних форм, рекламоносіїв, згідно з паспортом, затвердженим відділом містобудування та архітектури;

17) утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені у встановленому порядку під будівництво;

18) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

19) організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельного майданчика на проїжджу частину вулиці;

20) не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів по запобіганню пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми;

21) при проведенні ремонтних робіт на фасадах будинків і споруд для забезпечення техніки безпеки використовувати захисну сітку чи плівку у відповідності до проекту виконання робіт;

22) не допускати захаращення вулиць, тротуарів, пішохідних доріжок, газонів машинами, обладнанням, матеріалами, сміттям впродовж садиби, яка належить громадянам на правах приватної власності та заключати договори на вивіз сміття з відповідною службою;

23) встановлювати :

— на власних будівлях адресні аншлаги та утримувати їх у справному стані;

— урни біля об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового, соціально-культурного, медичного обслуговування населення, спортивних закладів, закладів освіти, науки, адміністративних будівель, офісів тощо, вздовж вулиць, в парках, скверах тощо; утримувати їх в належному технічному та санітарному стані, здійснювати вчасне очищення урн від сміття;

24) здійснювати утримання домашніх та інших тварин згідно з існуючими нормами і правилами.

25) повністю відшкодовувати збитки, завдані об’єкту благоустрою;

27) дотримуватись Правил благоустрою міста Верхньодніпровська;

28) не порушувати права і законні інтереси інших учасників правовідносин з питань благоустрою.

У. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

5.1. Учасникам правовідносин у галузі благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

3) вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілки, деревину, листя, сніг в невідведених для цього місцях та влаштовувати звалища ;

4) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

5) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

6) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

7) влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;

8) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, в тому числі на території зелених насаджень;

9) розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілля та відходи виробництва тощо;

10) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

11) захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд;

12) кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах;

13) очищувати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель та споруд територіях;

14) розклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

15) робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах тощо;

16) здійснювати ремонт, обслуговування, миття транспортних засобів, машин, механізмів на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, озер, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо(крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці), а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста та паркування на них;

17) залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах, що заважають проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки транспорту на прибудинкових територіях, біля гаражів, автостоянок тощо;

18) здійснювати торгівлю та складувати тару у невстановлених та необладнаних місцях;

19) самовільно скидати стоки у водоприймальну та каналізаційну мережі, у відкриті водоймища;

20) на міських землях та у прибережних захисних смугах річок, навколо водоймищ самовільно, без відповідного дозволу, здійснювати садівництво, городництво, розорювання земель;

21) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, вірьовки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

22) робити на деревах надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;

23) рвати квіти/рослини в квітниках та газонах, ламати дерева та чагарники.

УІ. Фінансування заходів з благоустрою міста Верхньодніпровська.

6.1. Фінансування заходів з благоустрою міста Верхньодніпровська, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою.

6.2. За рахунок коштів міського бюджету фінансуються:

1) заходи з виконання міських програм благоустрою міста;

2) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об’єктах благоустрою комунальної форми власності;

3) організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

6.3. За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи:

1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на правах власності або користування;

2) усунення на закріплених за ним об’єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини;

3) підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів із благоустрою території міста.

6.4. Благоустрій прибудинкових територій співвласників багатоквартирних будинків здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирних будинків.

6.5. Благоустрій приватних присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власника або користувача.

УІІ. Відповідальність суб’єктів господарювання

7.1. Учасники правовідносин з питань благоустрою притягуються до відповідальності у випадку:

1) порушення встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектування об’єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушення встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

4) порушення режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

5) самовільного зайняття території (частини території) об’єкта благоустрою міста;

6) знищення, пошкодження (руйнування чи псування), неналежного утримання вулично-дорожньої мережі, зелених насаджень, освітлення, інших об’єктів благоустрою міста;

7) забруднення (засмічення) території міста;

8) порушення Правил благоустрою міста Верхньодніпровська.

9) вчинення інших правопорушень, відповідальність за які визначена законодавством.

7.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

7.3. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі.

VІІІ. Заключні положення

8.1. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та фізичними особами і громадянами міста, щодо організації робіт по утриманню належних їм або закріплених територій, визначається Верхньодніпровською міською радою.

8.2. У разі оренди території, будівель і приміщень порядок їх утримання в належному технічному та санітарному станах встановлює орендодавець у договорі оренди.

8.3. Виконавчий комітет Верхньодніпровської міської ради та відповідні служби району уповноважені здійснювати контроль за дотриманням цих правил підприємствами, установами, організаціями, громадянами та складати акти у випадку їх порушення.

Login